☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie
Herb Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie

Sobota 19.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Program Korekcyjno-Edukacyjny

Program korekcyjno-edukacyjny

dla osób stosujących przemoc w rodzinie

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie(Dz.U. z 2005r nr 180 poz 1493 z pdzn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz. U. Nr 50, poz. 259)

- Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

 

Program i jego cel?

Opracowany i realizowany przez PCPR program to cykl zajęć terapeutycznych opartych na pracy grupowej realizowanej przez warsztaty i mikroedukację.

Celem programu jest:

powstrzymywanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem tej przemocy;

rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;

kształtowanie umiejętności w zakresie wychowania dzieci bez używania przemocy w rodzinie;

uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy;

zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie;

zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy;

uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

 

Do kogo skierowany jest program?

W programie może uczestniczyć każdy, kto chciałby nabyć umiejętności lepszego radzenia sobie ze złością i agresją.

Uczestnikami programu są także osoby zidentyfikowane jako stosujące przemoc na podstawie skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo znęcania się nad członkami rodziny; osoby wobec, których warunkowo umorzono postępowanie karne i sąd nałożył na nich obowiązek uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym; przedterminowo zwolnieni z odbywania kary pozbawienia wolności; skierowani przez sąd, prokuraturę, policję, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych.

Osobę stosującą przemoc w rodzinie, wobec której zostało rozpoznane uzależnienie od alkoholu lub narkotyków i innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, kieruje się w pierwszej kolejności na terapię uzależnienia.

Gdzie i kiedy odbywają się spotkania?

Spotkania grupy korekcyjno-edukacyjnej odbywają się w raz w tygodniu w sali Punktu Interwencyjno-Mediacyjnego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie.

 

Program oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób

stosujących przemoc w rodzinie

rozpoczyna się 05.04.2018r. o godz. 16:30

w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

pokój nr 8

 

Jak zgłosić się do uczestnictwa w programie?

Osobiście w:

Punkcie Interwencyjno-Mediacyjnym „ Pomoc dziecku i Rodzinie”

przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie

ul. Bolesława Chrobrego 27 A 

 

Telefonicznie:

(0) 95  765 25 78.

 

Wytworzył:
Adrianna Steczyszyn
(2013-03-25)
Udostępnił:
Jolanta Ździebłowska
(2009-07-30 14:24:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Plewowski
(2018-09-04 11:33:31)
 
 
ilość odwiedzin: 232946

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X